Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs

1252 lượt xem và 2 bình luận
Tags:
 • Share
 • Source
 • BOT
 • Like
 • Bình
 • Luận
 • TeaMobi
 • Nodejs

 • Admin
   Thứ Năm 14 thág 5 2020

  Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs


  viết trên Nodejs, sử dụng để tự động thả thích các bình luận tại diễn đàn teamobi.com [b]Installation[/b] Yêu cầu máy bạn phải có sẵn nodejs, CD tới mục chứa code rồi thực hiện các lệnh NPM sau : [code=js] npm install request npm install fs npm install cron node team.js [/code] Xem chi tiết tại & download github : https://github.com/trandoducnghia/LikeTeaMobi video : https://github.com/trandoducnghia/LikeTeaMobi Write bởi DucNghia.
  Đã chỉnh sửa
  • idthienan11idthienan11
  • idthienan11 đã bày tỏ cảm xúc.
  Admin
   Thứ Năm 14 thág 5 2020
  [c][url=https://toicontre.net/forum/post-387.html]#[/url] nguyenthanhson ([time]14.05.2020 12:43[/time]) Link error[/c]public mà :v
  123456h
  • 123456h [Off]
  • Thành viên mới
   Thứ Bảy 16 thág 5 2020
  đã chạy rất là ok thank nha
  • AdminAdmin
  • Admin đã bày tỏ cảm xúc.


  Quảng Cáo