Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs

645 lượt xem và 2 bình luận
Tags:
 • Share
 • Source
 • BOT
 • Like
 • Bình
 • Luận
 • TeaMobi
 • Nodejs

 • Admin
   14 thág 5, 19:39

  Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs


  viết trên Nodejs, sử dụng để tự động thả thích các bình luận tại diễn đàn teamobi.com

  [b]Installation[/b]
  Yêu cầu máy bạn phải có sẵn nodejs, CD tới mục chứa code rồi thực hiện các lệnh NPM sau :

  1. npm install request
  2. npm install fs
  3. npm install cron
  4. node team.js

  Xem chi tiết tại & download github : Trang web : [Xem thử] [Truy cập]
  video : Trang web : [Xem thử] [Truy cập]
  Write bởi DucNghia.

  Đã chỉnh sửa
  • idthienan11idthienan11
  • idthienan11 đã bày tỏ cảm xúc.
  Admin
   14 thág 5, 19:44

  # nguyenthanhson (14.05.2020 / 19:43)
  Link error

  public mà :v

  123456h
  • 123456h [Off]
  • Thành viên mới
   16 thág 5, 22:52

  đã chạy rất là ok thank nha

  • AdminAdmin
  • Admin đã bày tỏ cảm xúc.


  Quảng Cáo