Bài 1: Mở đầu với Javascript

1056 lượt xem và 0 bình luận
Tags:
 • Javascript
 • học javascript cùng toicontre
 • toicontre javascript

 • Admin
   Thứ Bảy 28 thág 3 2020

  Bài 1: Mở đầu với Javascript


  Hiện nay, Javascript được sử dụng rộng rãi cho các trang web, ngay cả diễn đàn Toicontre cũng sử dụng hầu như Javascript để trở nên màu mè, thú vị kích thích người dùng truy cập, giờ trang web mà không có Javascript thì không biết nó nhạt tới mức nào ! Dưới đây là một số bài viết về Javascript do Toicontre soạn thảo từ mức độ dễ nhất cho những người mới học tập ! [b]Javascript trên HTML[/b] [code=html][/code] [b]Chú thích trong javascript[/b] [code=js] // chú thích một dòng. /*Chú thích nhiều dòng hơn dòng 1 dòng 2 ...... /* [/code] [b]Gọi tên biến trong Javascript[/b] [code=js] Var tenbien =''; /// dành cho ECMAScript từ 5 trở về trước - hiện tại cũng dùng được. const tenbien=''; let tenbien=''; //ECMAScript từ 6 trở lên. /////ví dụ var toicontre= 'Tôi đang học javascript'; console.log(toicontre); /// kết quả : " Tôi đang học Javascript" [/code] [b] Gọi function trong Javascript[/b] [code=js] function Tên_function(data) { // chỗ data có thể thay bằng nhiều giá trị khác nhau như data1,data2 v.v) ///code } ///ví dụ function toicontre(data1,data2,data3) { console.log(' Dữ liệu một : '+data1+', dữ liệu hai : '+data2+', dữ liệu ba : '+data3+' '); } toicontre('tôi học','Javascript','cùng diễn đàn tôi còn trẻ'); [/code] [div=Kết quả của ví dụ] https://i.imgur.com/Hih9cuT.png [/div] [b]Console trong Javascript[/b] [code=js] console.warn('Toicontre'); /// console log vàng cảnh báo console.log('toicontre'); /// console.log bình thường console.error('toicontre'); ///console.log báo lỗi. [/code] [div=Hình ảnh ví dụ] https://i.imgur.com/vCuA75A.png [/div]
  Đã chỉnh sửa
  • AdminAdmin
  • Admin đã bày tỏ cảm xúc.


  Quảng Cáo